Coronavirus – Hoe gaat De Vijverhof hiermee om?

Het landelijke advies is kwetsbare mensen te beschermen. Wij als De Vijverhof nemen dit serieus en willen u dan ook graag op de hoogte stellen van de maatregelen die wij hierin nemen om onze cliënten te beschermen.

Voor meer informatie verwijzen we u naar
de actuele nieuwspagina.

23 mei 2019

Ontwikkelingen binnen De Vijverhof. Marian van Roosmalen interim directeur-bestuurder.

Hierbij informeren wij u namens de Raad van Toezicht en het managementteam van De Vijverhof, dat mevrouw Marian van Roosmalen m.i.v. 6 mei 2019 is benoemd als interim directeur-bestuurder van De Vijverhof. Zij zal deze functie vervullen tot 1 januari 2020. Naar verwachting zal per die datum de directeur-bestuurder aantreden. Marian heeft ruime succesvolle ervaring als directeur, zo ook in onze sector. Zij zal zich uiteraard na de start van haar werkzaamheden aan jullie nader voorstellen.

Ontwikkelingen binnen De Vijverhof. Marian van Roosmalen interim directeur-bestuurder.

De Vijverhof staat in Capelle aan den IJssel en omgeving goed op de kaart. Onze missie, visie en strategie met focus op welzijn en levensgeluk van ouderen is goed neergezet. Daarnaast zijn we financieel gezond. Er is dus veel bereikt waar we met elkaar trots op kunnen zijn. Daar staat tegenover dat in de ontwikkeling richting een woonzorgcentrum ook belangrijke uitdagingen en mogelijkheden tot verbetering liggen. Deze moeten snel worden opgepakt. 

Verder heeft Albert Rijkeboer, onze manager Zorg, aangegeven per 1 januari 2020 gebruik te willen maken van de mogelijkheid van de prépensioen regeling. Hij zal zijn taken en verantwoordelijkheden in de loop van dit jaar overdragen, zodat goede continuïteit van werkzaamheden kan plaatsvinden en Albert op een goede wijze afscheid kan nemen. Ook dat is belangrijk.

Deze twee ontwikkelingen hebben ons doen besluiten om eveneens tot 1 januari 2020 Bert van Lienen als interim manager Zorg te benoemen. Op deze wijze kunnen we met elkaar stevige stappen voorwaarts zetten in het nog beter maken van de kwaliteit en veiligheid van zorg en de opvolging van Albert Rijkeboer zorgvuldig laten verlopen. 

Daarnaast zal Sasha Bertram met ingang van 6 mei 2019 worden benoemd als trainee manager Zorg. Zij zal deze functie in de periode tot 1 januari 2020 onder directe aansturing en begeleiding van Bert van Lienen vervullen. De vacature van manager Zorg zal in de loop van 2019 worden opengesteld, zodat iedereen die dat wil ook kan solliciteren.

Wij zijn ervan overtuigd dat we door deze investering een belangrijke positieve impuls geven om De Vijverhof voor onze bewoners, onze medewerkers en de mensen in de wijk nog beter te maken.

Met vriendelijke groet,

Jos Klaasse
Voorzitter Raad van Toezicht