Coronavirus – Hoe gaat De Vijverhof hiermee om?

Het landelijke advies is kwetsbare mensen te beschermen. Wij als De Vijverhof nemen dit serieus en willen u dan ook graag op de hoogte stellen van de maatregelen die wij hierin nemen om onze cliënten te beschermen.

Voor meer informatie verwijzen we u naar
de actuele nieuwspagina.

19 maart 2019

De Vijverhof neemt afscheid van bestuurder Sander van IJsseldijk

Na rijp beraad is onlangs besloten dat directeur/bestuurder Sander van IJsseldijk zijn functie neerlegt. Hij bleek niet de juiste man op de juiste plaats. Dat is spijtig voor alle partijen, maar de conclusie is in gezamenlijkheid getrokken om vanaf 1 maart jl. niet met elkaar verder te gaan.

Aan dit besluit zijn intensieve gesprekken voorafgegaan, onder leiding van een extern deskundige. De uitkomst ervan kwam in goed overleg tot stand. We hebben waardering voor de inzet en betrokkenheid van de heer Van IJsseldijk en zijn heldere kijk op de zorg. We wensen hem alle succes in zijn verdere carrière.

Nieuwe interim-bestuurder

We zijn nu op zoek naar een interim-bestuurder die De Vijverhof tot aan het eind van het jaar gaat leiden. Tegen die tijd hopen we een nieuwe, vaste directeur/bestuurder te hebben gevonden. In de tussentijd neemt het managementteam alle bestuurstaken op zich en de leden van de Raad van Toezicht kijken voor en achter de schermen mee. Dit betekent dat alles binnen De Vijverhof gewoon doorloopt: de gemaakte plannen worden uitgevoerd en afspraken worden nagekomen.