Coronavirus – Hoe gaat De Vijverhof hiermee om?

Het landelijke advies is kwetsbare mensen te beschermen. Wij als De Vijverhof nemen dit serieus en willen u dan ook graag op de hoogte stellen van de maatregelen die wij hierin nemen om onze cliënten te beschermen.

Voor meer informatie verwijzen we u naar
de actuele nieuwspagina.

5 februari 2019

Extra geld voor betere zorg

Zorg van goede kwaliteit vinden we belangrijk bij De Vijverhof. Hier doen we ons best voor, maar het kan altijd beter. Bij de invoering van het kwaliteitskader in 2017 kregen we de toezegging dat ook de financiering aangepast zou worden, zodat we kunnen voldoen aan de voorwaarden. We krijgen per 2019 dan ook een forse uitbreiding van het budget, zodat we kunnen werken aan betere kwaliteit. Sasha Bertram, onze beleidsmedewerker kwaliteit en zorginnovatie, legt uit waar we dit geld aan besteden.

Extra geld voor betere zorg

“Het extra geld komt beschikbaar voor cliënten met een ZZP-indicatie; zowel voor inwoners van ons woonzorgcentrum als onze huurders met een Volledig Pakket Thuis. Het geld krijgen we natuurlijk niet zomaar: dit moeten we besteden aan zaken waarvoor het bedoeld is (lees: de voorwaarden uit het kwaliteitskader) én verantwoorden. In het kwaliteitsjaarplan 2019 – een combinatie van ons jaarplan en het kwaliteitsplan – beschrijven we wat we het komende jaar willen doen. Ook staat hierin waar we ons op focussen en hoe we het extra geld gaan inzetten. Dit hebben we besproken met alle leidinggevenden, de leden van de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Raad van Toezicht.” 

Meer toezicht

“Eén van de speerpunten waar we ons komend jaar op gaan richten, is het uitbreiden van het toezicht op onze verpleegafdelingen. De hele dag door is er iemand aanwezig in de woonkamers op de psychogeriatrie-afdelingen om er samen met de inwoners een fijne dag te beleven. Verder willen we graag meer medewerkers welzijn aantrekken voor onze afdelingen. Welzijn is van groot belang binnen de ouderenzorg en mag een nog betere invulling krijgen.”

Opleiden

“Medewerkers willen we sowieso meer opleidingsmogelijkheden bieden, zodat we ook op dit vlak zorgen voor verbetering. De zorg wordt steeds complexer en vraagt steeds meer van onze medewerkers. Ook zetten we aandachtsvelders in. Dit zijn zorgmedewerkers die alles weten en bijhouden over een bepaald onderwerp, zoals dementie, mondzorg of palliatieve zorg. Deze medewerkers informeren collega’s over de stand van zaken van ‘hun’ onderwerp en coachen hen als het gaat om eventueel nieuwe manieren van werken.”

Extra geld en uren

“Een ander belangrijk punt is dat cliënten met een Volledig Pakket Thuis extra uren krijgen. Bijvoorbeeld iemand die in de ochtend het ontbijt klaar komt maken en kleine hand- en spandiensten verricht, voordat er iemand komt om zorg te verlenen. Ook gaan we zorgen voor een beter contact met cliënten voordat we hen opnemen in ons woonzorgcentrum. Dit eerste contact voor mogelijke opname vinden wij heel belangrijk en daarom breiden we de uren zorgbemiddeling uit.

Al met al een mooi wensenpakket. Uiteraard moeten we hierbij wel rekening houden met de krapte op de arbeidsmarkt. We willen onze doelen graag bereiken, maar hiervoor zijn we afhankelijk van voldoende goed personeel.”