18 januari 2019

Wethouder Marc Wilson: “Het is belangrijk dat mensen weten wat er in Capelle te doen is”

Wethouder Marc Wilson wil graag samen met andere partijen – zoals De Vijverhof – de eenzaamheid in onze gemeente tegengaan. Een mooie aanleiding om hem hier wat meer over te vragen.

Wethouder Marc Wilson: “Het is belangrijk dat mensen weten  wat er in Capelle te doen is”

Als wethouder heeft u onder meer de aanpak van eenzaamheid in uw portefeuille. Wat is uw visie op eenzaamheid?

“Voordat ik de politiek in ging, werkte ik als fysiotherapeut. Toen de behandelingen bij mensen thuis erop zaten, merkte ik dat veel cliënten dit jammer vonden. Zij hadden weinig contact met buren of familie en misten duidelijk het contactmoment met hun therapeut. Dat zette me aan het denken. En toen ik op een zaterdagochtend boodschappen ging doen, viel het me op dat er veel ouderen rondliepen, met rollators. Ik vroeg een oudere mevrouw waarom zij juist boodschappen deed op het drukste moment van de week. Haar antwoord raakte me: omdat het dan gezellig druk is en ze meer kans heeft op een gezellig praatje. Doordeweeks had ze nauwelijks aanspraak. Schrijnend, want in Capelle hoef je helemaal niet eenzaam te zijn: er is heel veel te doen, voor jong en oud. Maar niet iedereen weet waar zij terecht kunnen. Daar wil ik verandering in brengen.”

Hoe wilt u dit bereiken? 

“Het is belangrijk dat we werken aan het verbeteren en bekender maken van onze sociale kaart. Dit is een beetje een vreemd woord, maar het komt erop neer dat je hierop kunt zien wat er allemaal te doen is in Capelle en welke voorzieningen er zijn. Samen met alle betrokken partijen moeten we één duidelijk informatiepunt hebben. Dan zien we meteen wat er eventueel mist, zodat we voor meer ontmoetingsmomenten kunnen zorgen. Ook hoop ik dat Capellenaren aangeven waar zij behoefte aan hebben. Ik neem graag de tijd om te horen wat er echt speelt bij inwoners.”

Waar bent u nog meer mee bezig op dit vlak?

“Als een van de eerste gemeenten in Nederland gaan we mee in de landelijke aanpak Eén tegen eenzaamheid. Deze campagne is vooral gericht op ouderen, maar ik wil het graag breder trekken. Samen met andere partijen als kerken, welzijnsorganisaties, Sportief Capelle, het ziekenhuis, huisartsen en natuurlijk De Vijverhof willen we ons graag inzetten om eenzaamheid te verminderen. Overigens vind ik het woord eenzaamheid vervelend klinken. Ik draai het liever om: elkaar ontmoeten, waardevolle contacten leggen en samen leuke dingen doen. Als wethouder wil ik graag iets betekenen voor mensen. Je kunt langs de kant gaan staan of invloed uitoefenen. Ik kies voor het laatste.”

Kunnen inwoners van Capelle hier zelf ook iets in betekenen?

“Absoluut! Ik stoor me er echt aan dat mensen hun buren niet kennen en vind het raar dat nieuwe buren zich niet meer voorstellen. Als er wat is, kun je elkaar toch helpen? Dus om te beginnen, zou ik zeggen: maak contact met je buren. En wees je ervan bewust dat je nu misschien nog niet oud en eenzaam bent: doe iets om dit te voorkomen. Vraag jezelf af of je netwerk goed is en wat je wilt doen na je pensioen. Wat ik wil zeggen, is: geef de regie over je leven niet uit handen. Blijf actief en onder de mensen.”