15 november 2018

De Vijverhof groeit

Meer ruimte voor mensen met dementie en meer mogelijkheden voor zorg aan huis. Onze wachtlijst voor mensen met dementie was al een tijd erg lang. Om hen sneller te kunnen helpen, hebben we onze afdeling voor dementerende ouderen vergroot. Ook kunnen we nu meer huurders ondersteunen met ons Volledig Pakket Thuis (VPT). Zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen met zorg en ondersteuning vanuit De Vijverhof.

De Vijverhof groeit

Op de tweede verdieping hadden we twaalf woonruimten voor cliënten met lichamelijke klachten. Deze ruimten hebben we verbouwd, waardoor er nu plaats is voor twintig cliënten met dementie, inclusief twee huiskamers. Een mooie stap, want we hebben nu een redelijk korte wachtlijst voor dementerende ouderen. Om het aantal behandelplaatsen te mogen vergroten, moesten we vrijwel tegelijkertijd ook het aantal VPT-pakketten voor onze huurders uitbreiden. Dit houdt in dat meer huurders met een VPT-indicatie onder meer zorg, maaltijden en huishoudelijke ondersteuning kunnen krijgen. We hadden vijf VPT-plekken, dit is nu gegroeid naar drieëntwintig! Op deze manier verkorten we ook de wachttijd voor een reguliere plek in ons woonzorgcentrum.

Het verschil tussen thuiszorg en VPT

“VPT is niet hetzelfde als thuiszorg”, legt Sharon van der Schelling uit, teamleider thuiszorg bij De Vijverhof. “Reguliere thuiszorg kun je krijgen via je zorgverzekeraar. Voor VPT moet je een indicatie hebben voor ‘zorg met verblijf’, vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ). Dit betekent minimaal zorgzwaartepakket 4. De manier van werken is anders. Zo vallen 24-uurszorg, wasservice en welzijnsactiviteiten onder VPT, net als de begeleiding van cliënten naar ruimten waar de maaltijd wordt geserveerd. Meer en andere zorg dus, waar we ook graag meer medewerkers voor inzetten.”

Op zoek naar nieuwe medewerkers

“We hebben flink ons best gedaan om nieuwe medewerkers te werven”, vervolgt Sharon van der Schelling. “Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is het op dit moment moeilijk om gekwalificeerde collega’s te vinden. Gelukkig kan ons thuiszorgteam veel opvangen en krijgen we hulp van uitzendkrachten. Maar we willen natuurlijk het liefst een apart VPTteam met vaste medewerkers, die we zoveel mogelijk koppelen aan cliënten.”

Verder groeien

“Het mooie aan deze groei is dat we onze huurders meer mogelijkheden bieden”, gaat Sharon van der Schelling verder. “Zij kunnen langer thuis blijven wonen en hoeven dus nog niet naar ons verzorgingsof verpleeghuis. We merken dat zij dit erg waarderen. We hopen nog meer mensen blij te kunnen maken met dit aanbod van een volledig pakket thuis.”

Meer weten over VPT?

Wilt u meer weten over VPT van De Vijverhof? Of wilt u weten of u als huurder in aanmerking komt voor deze zorg? Neem dan gerust contact met ons op. Merkt u dat de reguliere thuiszorg niet meer voldoende is? Dan is het verstandig nu alvast een aanvraag te doen voor een langdurige indicatie, zodat u straks ook in aanmerking kunt komen voor VPT. U kunt bellen met de afdeling cliëntadministratie of met Sharon van der Schelling via 010 – 450 37 55.