2 oktober 2018

Groei van De Vijverhof

Wanneer we praten over een mogelijke groei van De Vijverhof, dan denkt iedereen snel aan uitbreiding. Aan groter worden, meer huizen en meer mensen. Maar dat hoeft niet altijd; het kan ook betekenen dat we juist groeien in het verlenen van zorg aan de inwoners die we al hebben. In dit artikel leggen we uit hoe dat zit.

Nu wonen er 132 mensen in ons hoofdgebouw; het zorgcomplex van De Vijverhof. Allemaal unieke individuen met een zorgindicatie. Een zorgindicatie is een toewijzing waarin staat hoeveel zorg iemand nodig heeft. Dat kan een ‘indicatie zonder behandeling’ of een ‘indicatie met behandeling’ zijn. Heeft iemand een indicatie zonder behandeling? Dan blijft hij of zij onder behandeling van de eigen huisarts. Heeft iemand een indicatie met behandeling? Dan komt hij of zij onder behandeling van de specialist ouderengeneeskunde, uit het behandelteam van De Vijverhof. In dit geval regelen wij dus de verzorging én de behandeling. Het aantal inwoners met behandeling is nagenoeg gelijk aan het aantal zonder behandeling.

Meer zorgplaatsen

De Vijverhof heeft toestemming gekregen om meer mensen op te nemen die behandeling nodig hebben. Hierbij gaat het vooral om mensen die lijden aan een vorm van dementie en niet meer zelfstandig kunnen wonen. Ook mogen we het aantal plaatsen zonder behandeling laten groeien. Hierbij gaat het om mensen voor wie geen opname in ons zorgcentrum nodig is, maar die wel zorg aan huis nodig hebben.

Groeien op drie manieren

Er komen dus niet meer inwoners of huizen bij, maar meer inwoners krijgen zorg van ons. Dat kan op drie manieren:

  • iemand woont in een van onze complexen en krijgt thuiszorg. Hij of zij kan volledig zelfstandig wonen en ontvangt alleen de zorg die hiervoor nodig is. Deze inwoner valt onder de Zorgverzekeringswet;
  • iemand woont in een van onze complexen en krijgt de indicatie zorgzwaartepakket. Voor hem of haar regelen we het Volledig pakket thuis. Met persoonlijke verzorging aan huis, maaltijden, huishoudelijke zorg en welzijn. Met altijd iemand op afstand beschikbaar in tal van (nood)situaties. Eigenlijk gaat het hierbij om mensen die vroeger naar het verzorgingshuis gingen, maar nu met de juiste hulp thuis kunnen blijven wonen. Deze mensen vallen onder de Wet langdurige zorg;
  • iemand woont in het zorgcentrum De Vijverhof. Deze intramurale zorg houdt in dat iemand niet zelfstandig woont en dat De Vijverhof de zorg, dienstverlening, behandeling en huisvesting regelt. Dit wordt verpleeghuiszorg genoemd en valt onder de Wet langdurige zorg.

Vragen? Stel ze gerust!

Bent u inwoner van De Vijverhof en heeft u een vraag over uw indicatie of mogelijkheden voor zorg of opname? Schroom vooral niet om contact op te nemen met onze medewerkers. Wij helpen u graag, want het is belangrijk om verwachtingen met elkaar af te stemmen. Gaat het om thuiszorg? Dan kunt u vragen naar Sharon van der Schelling, teamleider Thuiszorg. Uw vragen over zorg in de Vijverhof kunt u stellen aan teamleiders Henri Boom en Lenny van der Vlist of manager zorg Albert Rijkeboer. Met vragen over de cliëntenadministratie kunt u terecht bij Marjoke Both en Marianne Wapenaar.