25 september 2018

Werken aan nog betere kwaliteit van zorg

Binnen De Vijverhof werken we aan goede zorg. Dit doen we op basis van de wensen van onze inwoners en onze eigen ideeën, maar natuurlijk ook volgens de geldende wetten en regels. Het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg bijvoorbeeld. Dit is vanaf 2017 dé kwaliteitsstandaard voor de verpleeghuiszorg.

In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg staat wat cliënten en hun naasten mogen verwachten als het gaat om verpleeghuiszorg in Nederland. Het geeft zorginstellingen zoals wij concrete verbeterpunten en aanbevelingen voor betere zorg. Ook staan er eisen in waar we aan moeten voldoen. Hierbij gaat het niet alleen om goede lichamelijke zorg, maar ook om bijvoorbeeld een zinvolle dagbesteding, veiligheid en wooncomfort. Zo vormt het kwaliteitskader een wettelijke basis en een stimulans om de zorg voor ouderen blijvend te verbeteren. We worden gecontroleerd of we ons hieraan houden. Daarnaast zijn we verplicht om kwaliteitsinformatie over ons functioneren aan te leveren. Een goede zaak, want goede verpleeghuiszorg is het recht van ieder mens.

Zorg in balans

We zijn nu bezig met de implementatie van de uitgangspunten van het kwaliteitskader binnen onze organisatie. Deze vormen de leidraad van onze dienstverlening. Het kwaliteitskader is zeer vrij interpreteerbaar. Zo kunnen we er samen met inwoners en medewerkers vorm aan geven, want zij staan centraal. Hierbij is het belangrijk dat we een goede balans vinden tussen de onderwerpen in het kwaliteitskader en de onderwerpen die leven binnen onze organisatie. Hebben we dit allemaal goed op papier, dan gaan we de nieuwe werkwijze invoeren. Vervolgens evalueren we ieder jaar hoe het gaat en of er nog wensen en verbeterpunten zijn. Zo ja, dan proberen we die zoveel mogelijk mee te nemen in onze manier van werken. Op deze manier blijven we ons sterk maken voor zo goed mogelijke ouderenzorg.