9 mei 2018

De Vijverhof zoekt nieuwe collega’s

Goed nieuws: De Vijverhof mag groeien in het aantal cliënten. Zo krijgen we eindelijk de gelegenheid om iets te doen aan bijvoorbeeld de wachtlijsten en de hiermee gepaard gaande lange wachttijden.

Het verpleeghuis wordt hiermee groter. Ook kunnen straks meer mensen de functiebehandeling van De Vijverhof ontvangen. Bovendien geeft het ons de mogelijkheid om de thuiszorg uit te breiden voor de inwoners van onze complexen. Onze huurders kunnen bijvoorbeeld de indicatie Volledig Pakket Thuis verzilveren. Met andere woorden: zij kunnen langer thuis blijven wonen en zorg en welzijn vanuit De Vijverhof ontvangen.

De Vijverhof zoekt nieuwe collega's

Geen onbeperkte groei
Natuurlijk is de zorg en dienstverlening vanuit De Vijverhof niet onbeperkt en blijft de hoogte van de indicatie leidend. Het is goed om de verwachtingen hiervan goed op elkaar af te stemmen en hierover heldere afspraken te maken. Wanneer iemand iedere dag heel veel zorg nodig heeft, dan is een Volledig Pakket Thuis vaak niet toereikend en dat moet vooraf natuurlijk wel bekend zijn.

Wervingscampagne
Zorg is mensenwerk: we kunnen geen goede zorg leveren zonder de juiste medewerkers. Willen wij de groei doormaken die we voor ogen hebben, dan kan dat niet met alleen de bestaande medewerkers: we hebben ook nieuwe mensen nodig. Om die te vinden, hebben we een wervingscampagne gestart. Op verschillende manieren proberen we onze vacatures onder de aandacht te brengen. Zo plaatsen we advertenties en vermelden we de vacatures op onze website www.werkenindevijverhof.nl. Uiteraard zijn we ook op andere manieren online actief om mensen te enthousiasmeren.

Vertel het verder!
Ook mond-tot-mondreclame blijft hierin een belangrijk hulpmiddel. Vertel het dus vooral verder: geef aan dat De Vijverhof op zoek is naar nieuwe medewerkers. Bent u of kent u iemand met een diploma niveau 2, 3, 4 of 5 – of bereid hiervoor een opleiding te volgen? Dan horen we dat graag! Wij zullen er alles aan doen om onze nieuwe collega’s een warm welkom te geven en goed in te werken, zodat zij zich snel thuis voelen in De Vijverhof.

Meer weten of direct solliciteren?
Neem gerust contact op met onze personeelsfunctionaris Tea Schouwink via t.schouwink@hsbdevijverhof.nl. Gewoon bellen kan natuurlijk ook: 010 – 450 37 55.