24 april 2018

Medezeggenschap binnen De Vijverhof

In De Vijverhof vinden we medezeggenschap de gewoonste zaak van de wereld en een belangrijke meerwaarde. We leggen graag uit op welke manieren medezeggenschap mogelijk is.

Inwoners en medewerkers van De Vijverhof praten, denken en beslissen mee over tal van zaken. Dit is goed voor het draagvlak en goed voor de dialoog. Met als uiteindelijke doel dat mensen hier prettig wonen, werken en zorg ontvangen. Meepraten kan op drie manieren: via de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Bewonerscommissie.

De Ondernemingsraad

Medewerkers kunnen hun stem laten horen via de Ondernemingsraad (OR), die hun belangen vertegenwoordigt. De Vijverhof is verplicht om de OR van informatie te voorzien. Op hun beurt mogen medewerkers het bestuur advies geven en meestemmen over tal van onderwerpen die de medewerkers aangaan. Van werktijden en werkoverleg tot bijvoorbeeld werving en selectie.

De Cliëntenraad

De Cliëntenraad is opgericht voor huurders met een zorgindicatie thuis en inwoners van ons verpleeghuis. Ook hier geldt dat zij worden meegenomen in alles wat in De Vijverhof over cliënten wordt besloten en zaken die voor hen belangrijk zijn. Ook zij hebben advies- en instemmingsrecht over tal van onderwerpen. Zoals het hebben van huisdieren, onze maaltijden en de activiteiten die we aanbieden.

De Bewonerscommissie

Ieder appartementencomplex heeft een Bewonerscommissie. Als verhuurder hebben we deze opgericht om onderwerpen met elkaar te bespreken die van belang zijn voor de dagelijkse gang van zaken. Zo bespreken we jaarlijks de huurverhogingen en toekomstige (grote) onderhoudsinitiatieven. Ook ontwikkelt een Bewonerscommissie – in overleg met de verhuurder – initiatieven voor het verbeteren van het woon- en leefklimaat in het eigen appartementencomplex.

Kortom: drie overlegorganen van en voor De Vijverhof. Laten we deze goed gebruiken zodat het wonen, de zorg en werken elkaar versterken.