Coronavirus – Hoe gaat De Vijverhof hiermee om?

Het landelijke advies is kwetsbare mensen te beschermen. Wij als De Vijverhof nemen dit serieus en willen u dan ook graag op de hoogte stellen van de maatregelen die wij hierin nemen om onze cliënten te beschermen.

Voor meer informatie verwijzen we u naar
de actuele nieuwspagina.

3 november 2017

Het is fijn werken bij De Vijverhof

De uitslag van het onderzoek naar de medewerkertevredenheid binnen De Vijverhof is bekend. En die is heel positief: de meeste collega’s gaan met plezier naar hun werk en het gemiddelde rapportcijfer voor de totale werksituatie is een 7,5.

In juni werd de vragenlijst verstuurd naar alle 228 medewerkers die bij ons in vaste dienst zijn. 57,8% van hen heeft de vragen beantwoord. We zijn heel blij dat zij dit zo open en eerlijk hebben gedaan.

De belangrijkste uitkomsten zijn:

  • medewerkers gaan met plezier naar hun werk
  • zij vinden voldoening in hun werk
  • de sfeer op de afdelingen is goed
  • het contact met de collega’s is goed
  • medewerkers voelen zich veilig op het werk.

De gemaakte opmerkingen rond zaken die aandacht verdienen, nemen we mee in een verbeterplan, dat dit najaar klaar is.