17 oktober 2017

Warm thuis voor terminaal zieken

Een huiselijke plek waar mensen die nog maar kort te leven hebben, worden vertroeteld door lieve vrijwilligers. Dat is hospice IJsselOever.

Warm thuis voor terminaal zieken

Aad de Jong, voormalig huisarts in Capelle aan den IJssel, is één van de vrijwilligers die zich hard maakt voor de realisatie van dit hospice. Hij vertelt: “Als bestuurslid van IJsselThuis – het hospice in Nieuwerkerk aan den IJssel – weet ik hoe belangrijk het is om de laatste weken van je leven zo plezierig mogelijk door te brengen. We merkten dat er steeds meer aanmeldingen uit de regio Capelle en Krimpen kwamen. Daarom hebben we besloten uit te zoeken of we hier in de buurt ook een low-care hospice konden oprichten; met voldoende opgeleide vrijwilligers en ondersteund door een kleine betaalde staf en bij voorkeur de eigen huisarts en wijkverpleegkundige. Een plek waar iedereen, ongeacht achtergrond of overtuiging, in alle rust zijn leven waardevol kan afsluiten.”

Geld en vrijwilligers

De realisatie hiervan heeft heel wat voeten in de aarde. Zo moet er een goede locatie beschikbaar zijn, maar vooral geld en vrijwilligers. Aad de Jong: “De eerste twee jaar moeten we alles zelf bekostigen. Daarna krijgen we pas subsidie van de overheid. Gelukkig zijn we, dankzij de inzet van Vrienden van IJsselOever en mooie donaties, al een mooi eindje op weg. Daar zijn we ontzettend blij mee! Net als met het voorstel van Joost Zielstra van De Vijverhof: hij opperde het idee om het hospice hier in de Roodborst te vestigen. Een prachtige locatie met vier patiëntenkamers, een huiskamer en een ruimte voor de staf. Het is jammer dat er geen tuin bij zit, maar verder voldoen de appartementen aan al onze wensen!”

Volledig vertroetelen

Om de toekomstige patiënten van het hospice alle nodige liefde en aandacht te geven, zijn ongeveer zestig vrijwilligers nodig. “We zitten nu ongeveer op de helft”, geeft Aad de Jong aan. “Zij doen echt alles om het de patiënten zo comfortabel mogelijk te maken. Van het verschonen van bedden tot voorlezen, het geven van een massage en het regelen van lekkere hapjes. Zij zijn echt goud waard! Samen willen we ervoor zorgen dat de patiënten hun laatste weken rustig en op een fijne plek kunnen doorbrengen. We willen hen volledig vertroetelen zolang het nog kan.”

Spannende periode

“Als het allemaal gaat zoals we hopen, kan het hospice binnen De Vijverhof dit najaar operationeel zijn”, vervolgt Aad de Jong. “Het is nu spannend of we genoeg geld en vrijwilligers binnenhalen om echt van start te kunnen. Gelukkig kunnen we wat betreft de organisatie maximaal gebruik maken van de kennis en ervaring van iedereen bij het hospice IJsselThuis, dat al tien jaar succesvol draait. Ook werken we intensief samen met de organisatie Vrijwilligers Terminale Zorg (VTZ), die in Capelle en Krimpen terminale zorg thuis levert. Iedereen helpt waar nodig – en dat is fantastisch om te ervaren!”

Ook vrijwilliger worden?

Wilt u ernstig zieke mensen begeleiden en verzorgen in de laatste fase van hun leven? En bent u minimaal één dagdeel in de week beschikbaar? Of wilt u op een andere manier bijdragen aan het hospice, bijvoorbeeld door te klussen of de boekhouding te verzorgen?
Meld u dan aan bij Els Imthorn via 0180 - 39 13 00 of eimthorn@ijsselthuis.nl.