18 mei 2016

We zien heel veel mooie dingen ontstaan

Door het betrekken van de lokale gemeenschap is het mogelijk om naast de gebruikelijke zorgtaken meer aandacht te geven aan welzijn binnen de ouderenzorg, vertelt Susan Honkoop, teamleider welzijn bij woonzorgcentrum De Vijverhof.

Hoe belangrijk is welzijn binnen de zorg? 

“Binnen De Vijverhof waren we paarjaar geleden al aan het praten over een nieuwe zorgvisie. Het systeem van de ouderenzorg was onhoudbaar geworden, we vonden dat er veel meer aan-dacht moest komen voor het welzijn van de bewoners. We wilden een omschakeling naar een andere manier van denken en doen. Duidelijk was wel dat we dat niet zomaar even naast alle zorgtaken erbij konden doen, en dat een speciaal team voor welzijn moest komen. Twee jaar geleden solliciteerde ik naar de functie teamleider welzijn en werd aangenomen. Sindsdien stuur ik naast een team van vier medewerkers, ook een grote poule van vrijwilligers, mantelzorgers, huurders en mensen uit de wijk aan die ons helpen met allerlei activiteiten. Alles bij elkaar zijn dat inmiddels zo’n achttienhonderd mensen.”

Hoe hebben jullie die bij elkaar gekregen?

“In het begin door zoveel mogelijk te netwerken, met de gemeente, met buurtkrachten, buurtcoaches. Maar ook door aan vijfenvijftigplussers die bij ons woningen huren te vragen: wat kunnen we voor elkaar betekenen en hoe kunnen we elkaar helpen. We merkten dat al die groepen elkaar heel graag wilden ontmoeten. Toen zijn we gaan kijken welke specifieke talenten mensen hebben die ze zouden kunnen inzetten, zonder dat het veel geld gaat kosten. Zo ontstond het idee voor het project Wens zoekt Talent.” 

Kun je daar wat meer over vertellen?

“Wens zoekt Talent is eigenlijk een soort marktplaats met vraag en aanbod. We hebben een speciale website waarop mensen hun wensen of hun talenten kenbaar kunnen maken, maar ze kunnen ook een kaartje invullen en dat in een box doen of het ook gewoon tegen mij vertellen. Samen met het welzijnsteam kijk ik dan welke talenten en wensen we kunnen matchen met elkaar. En zo ontstaan heel veel mooie ontmoetingen. Groepjes die samen schilderen, muziek maken, schaken, jeu-de-boulen of naar theater gaan, iedereen kan meedoen. Het hoeven geen grote wensen of talenten te zijn, iedereen heeft wel iets wat hij kan. We hebben nu een mevrouw die Nordic Walking bij ons organiseert, en dan zie je dat zowel mensen uit de buurt zich aansluiten, als oudere bewoners. De groepen vermengen zich, en zo zie je heel veel mooie dingen ontstaan.” 

Is het moeilijk om talenten te vinden?

“Nee, doordat wij enthousiast zijn, geen drempels hebben en ons openstellen, melden steeds meer mensen zich aan die met ons willen samen-werken. Vrijwilligers, maar ook bedrijven en organisaties in de omgeving die zich graag willen inzetten voor mensen uit de buurt. Buurtkracht organiseert bijvoorbeeld steeds vaker activiteiten met ons samen, en daar hebben zowel de mensen uit de wijk als onze bewoners plezier van hebben. Die ontmoetingen tussen de wijkbewoners en onze toch wat kwetsbare ouderen, dat is zo mooi om te zien. Mensen die elkaar helpen en dan voelen hoe blij ze en ander maken. Dat maakt zoveel energie vrij, dat is prachtig.”

Pulse Media Group (mei 2016). Samenwerking in de Zorg