27 oktober 2016

Jos Klaasse volgt Arie Ouwens op

Kent u Jos Klaasse al, de nieuwe voorzitter van de Raden van Toezicht van De Vijverhof? Hij beantwoordt acht vragen in de nieuwste uitgave van ons magazine Spraakwater. Lees het interview:

1: Wie is Jos Klaasse eigenlijk?

Jos is 60 jaar, getrouwd met Martine en al zijn gehele werkzame leven werkzaam in de financiële sector. Vanaf 2012 is Jos lid van de Raden van Toezicht. Eerst als lid van de Raad van Beheer van de HSB en later als lid van de financiële commissie en als voorzitter van zowel de HSB als de HSVBO. Als voorzitter van de kerkenraad van wijk Dorp was hij al jaren betrokken bij de inwoners van De Vijverhof. Sinds kort wonen Jos en Martine in Bosch en Duin, maar ze zijn nog met grote regelmaat te vinden in Capelle.

2: De nieuwe rol

Jos heeft zich de afgelopen jaren goed kunnen inwerken en voorbereiden op zijn nieuwe rol als voorzitter. Hij geeft aan het niet gemakkelijk te vinden Arie Ouwens op te volgen: ”Een man met een uitstekende staat van dienst en waar ik veel van heb kunnen leren”. Jos ziet het als voornaamste taak om de verbindende schakel te zijn tussen de Raden en de bestuurder en het management van De Vijverhof. “Toezichthouden is een belangrijke taak die ik uiterst serieus neem”. Hij legt hierbij niet alleen de focus op de bedrijfsvoering: “Ook de kwaliteit van zorg, huisvesting en veiligheid zijn voor de Raden belangrijke onderwerpen”.

3. Small is beautifull

Jos gelooft in kleine, krachtige zorgaanbieders die in verbinding staan met de mensen waar het allemaal om gaat. “Het draait om de inwoners van de Vijverhof, de rest is bijzaak”. Hij heeft ervaren dat grote fusies niet bijdragen tot betere zorg.

4. Drijfveren

Graag draagt Jos een klein beetje bij aan het welzijn van een ander. Hij wil mensen helpen om het leven aangenaam te maken. “De kwetsbare ouderen gaan mij aan het hart en wanneer mensen afhankelijk worden van een ander moet dat goed worden georganiseerd. Dit vanuit mijn rol als voorzitter mogen volgen vind ik een mooie taak waar ik veel plezier in heb”. Jos is trots op de Raden van Toezicht. “Fijne mensen met het hart op de goede plek en een buitengewoon deskundig team. Vanuit alle kwaliteiten die nodig zijn hebben we mensen bereid gevonden dit belangrijke toezicht vorm te geven”.

5. Klankbord

Jos ziet als voornaamste taak de klankbordfunctie voor directeur Joost Zielstra. “Kritisch het beleid beoordelen, de juiste vragen stellen en een scherpe analyse horen daarbij”. Het heeft hem de afgelopen jaren verrast wat voor complex bedrijf een zorgorganisatie is. “Hier had ik geen enkel benul van en ik ben blij onderdeel te mogen uitmaken van een team dat De Vijverhof verder wil helpen de zorgaanbieder te zijn, die vandaag de dag nodig is”.

6. Creativiteit

Jos houdt van mensen en vindt het geweldig om te zien dat creativiteit vaak de sleutel is voor oplossingen. Dat is zeker niet altijd de hoeveelheid geld die ermee gemoeid is. Al vindt hij het zorgstelsel en haar financiering wel buitengewoon ingewikkeld en vraagt hij zich af of het niet wat eenvoudiger kan. “Ik geloof sterk in de systematiek dat het geld de cliënt (inwoner) moet volgen en niet allerlei budgettaire kaders. Wanneer iemand voor De Vijverhof kiest, dan moet hij gewoon geholpen worden. Zo niet, dan moet de Vijverhof er voor zorgdragen dat ze wél wordt uitgekozen”.

7. Respect

“ik heb veel respect voor iedereen die iedere dag met liefde voor het vak en voor de mensen, dit zware beroep uitoefent. Er worden zulke mooie prestaties geleverd en hier is niet altijd de waardering voor die deze inzet verdient. De kranten staan vol over de verpleeghuizen, maar de mensen die er werken verdienen in mijn beleving alle lof. Ik realiseer me dat hier ook wel eens wat mis gaat, maar ik ben er trots op dat De Vijverhof een heel goed zorgcentrum is”.

8. In gesprek met elkaar

“Door met elkaar in gesprek te zijn, te horen en te voelen wat mensen doormaken en wat mensen willen, komen we er achter hoe we hierin tegemoet kunnen komen. Ik weet dat de medewerkers van de Vijverhof hier iedere dag een sport van maken hun werk zo succesvol mogelijk te laten verlopen. Om dit, samen met alle leden van de Raden van Toezicht en bestuur en management, te faciliteren zie ik als mijn belangrijkste opdracht. Voorzitter zijn is voor mij een voorrecht, in dienst van de ander”.