1 juni 2017

De veiligheid van onze inwoners gaat voor alles

We hopen natuurlijk dat het nooit gebeurt. Maar ook in ons woonzorgcentrum kunnen we te maken krijgen met ouderenmishandeling. Daarom werken we met de Meldcode Huiselijk Geweld. Een duidelijk stappenplan waarmee we zorgen voor een veilige omgeving voor ouderen.

Voelen onze inwoners zich veilig? Die vraag moeten we ons iedere dag stellen, vindt Herma Hoogendijk. Als verpleegkundige en aandachtsfunctionaris huiselijk geweld bij De Vijverhof ziet zij erop toe dat de Meldcode Huiselijk Geweld hier goed wordt nageleefd. “Elke werknemer moet de ogen en oren van de organisatie zijn”, zegt ze. “Hebben zij het gevoel dat er ergens iets niet pluis is? Dan moeten ze dat nauwkeurig melden bij hun teamleider. Alleen dan kunnen we dingen die niet kloppen, bespreken en veranderen.”

Voorbeelden van huiselijk geweld

“Huiselijk geweld gaat niet alleen om lichamelijke mishandeling, waarbij je bijvoorbeeld blauwe plekken of striemen ziet”, legt Herma uit. “Het gaat om al het handelen en het nalaten van handelingen rondom 65-plussers, waarbij geestelijke, lichamelijke of materiële schade wordt toegebracht. Het kan dus ook zijn dat een oudere wordt verwaarloosd en bijvoorbeeld ondervoed is, een vervuilde woning of vieze kleding heeft en bij wie de koelkast meestal leeg is. Ook seksueel misbruik komt voor, net als psychische mishandeling, financiële uitbuiting en schending van iemands rechten. Bij het vermoeden van deze zaken, is het belangrijk dat iemand dit direct meldt. Dan treedt het stappenplan in werking. Het spreekt voor zich dat we met elk vermoeden zorgvuldig omgaan.”

De Meldcode in 5 stappen: 

  • 1. Breng de signalen in kaart 
  • 2. Vraag je collega’s of hen ook iets is opgevallen en meld dit bij de teamleider
  • 3. De teamleider/verzorgende gaan in gesprek met de inwoner/familie
  • 4. Het geweld wordt ‘getaxeerd’ 
  • 5. Is er hulp nodig? Dan wordt er ingegrepen

Zaken vroeg op het spoor

“Het valt vaak op dat hoe geïsoleerder mensen zijn, en hoe minder mensen er zich in hun persoonlijke kring bevinden, hoe eerder dit soort zaken voorkomen”, vervolgt Herma. “In die situaties letten we dus extra goed op. En als er een mantelzorger is, kijken wij of deze het allemaal wel aankan. Wanneer je er als mantelzorger grotendeels alleen voor staat, kan het soms moeilijk zijn om liefdevol voor iemand te blijven zorgen. Daarom zeggen we altijd tegen hen: zorg ook goed voor jezelf! Wordt het je allemaal teveel, meld het dan. Wij regelen graag ondersteuning. Gelukkig zijn we – mede dankzij de Meldcode – zaken vaak vroeg op het spoor, zodat we op tijd kunnen ingrijpen en dingen kunnen oplossen. Zo zorgen we er in alle vertrouwen voor dat onze inwoners zich fijn én veilig voelen.”