23 februari 2024

Nieuwe toezichthouders Leefhuis De Vijverhof

De raad van toezicht van stichting HSB De Vijverhof bestaat uit 5 personen. Eind vorig jaar is Peter van Wijk toegetreden tot de raad waarmee de vacature is ingevuld die ontstond door het vertrek van voorzitter Tineke Keuzenkamp vanwege het bereiken van de maximale zittingsduur. Het voorzitterschap is inmiddels ingevuld door Wim Driesse die sinds 2020 zitting heeft in de raad van toezicht van De Vijverhof.

De raad van toezicht en de raad van bestuur zijn verheugd met deze ontwikkelingen, mede omdat de nabije toekomst van de stichting vraagt om een complete raad waarin de benodigde deskundigheden goed zijn vertegenwoordigd. Van Wijk is bestuurder van Profila Zorggroep en vertegenwoordigt bij De Vijverhof de portefeuilles kwaliteit en innovatie. In verband met het verstrijken van de termijnen van andere leden van de raad start binnenkort de werving voor twee leden met respectievelijk de portefeuilles vastgoed en financiën. Ook voor deze vacatures zoekt de Raad van Toezicht ervaren kandidaten, mede met het oog op de ontwikkelambities van De Vijverhof onder meer rond de toekomstbestendige leefgemeenschap en realisatie van het daaruit voortvloeiende nieuwbouwconcept.

De Vijverhof is een bruisend leefhuis voor senioren met belangrijke voorzieningen voor de samenleving in Capelle aan den IJssel. Naast huurappartementen biedt De Vijverhof diverse vormen van zorg voor ouderen. De Vijverhof is een unieke, compacte combinatie van een zorgorganisatie en huisvester.