4 februari 2021

Nieuwe leden én een nieuwe voorzitter voor de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van De Vijverhof heeft de afgelopen tijd een flinke verandering doorgemaakt. Vijf oud-leden zijn gestopt, er zijn drie nieuwe leden toegetreden én de Raad heeft een nieuwe voorzitter in de persoon van Tineke Keuzenkamp.

Ze was al een jaar of zes lid van de Raad van Toezicht (RvT) toen Tineke Keuzenkamp afgelopen januari de rol van voorzitter op zich nam. Zij verwelkomde de nieuwe leden: Elsbeth Vogel, Jan Willem Spijkman en Wim Driesse. “Toen we de oproep plaatsten voor het werven van nieuwe leden, kregen we heel veel sollicitaties binnen, ontzettend leuk!”, geeft Tineke Keuzenkamp aan. “Dit een mooi compliment voor De Vijverhof; het laat zien dat dit een verzorgingshuis met een goede naam is, waar mensen graag bij willen horen. Dit is te danken aan de mensen die er werken en de manier waarop ze dit doen.”

Nieuwe leden - De Vijverhof

Blij met specialisten
De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit zes leden. Zij houden, zoals de naam al aangeeft, toezicht op het handelen van De Vijverhof. Zo moeten de financiën op orde zijn, maar bijvoorbeeld ook alles rondom het vastgoed, de zorg en het personeelsbeleid. De leden hebben deze onderdelen in portefeuilles verdeeld, passend bij de kennis en ervaring van het betreffende lid. “We hadden een mooi aantal nieuwe kandidaten waar we uit konden kiezen”, vertelt de voorzitter. “Ideaal, want nu hebben we specialisten in de Raad van Toezicht die kunnen meekijken én meedenken op deze verschillende vlakken.” De leden overleggen regelmatig met de bestuurder van De Vijverhof over de ontwikkelingen binnen de organisatie. Verder is er contact met medewerkers en bewoners, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad.

Goede verstandhouding
Tineke Keuzenkamp: “In de Raad van Toezicht bespreken we wat goed is voor De Vijverhof. We hebben een goede onderlinge verstandhouding, heel waardevol. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een adviserende functie. Uiteraard bepaalt de bestuurder wat er gebeurt, maar we denken wel mee. Zo profiteert ook de bestuurder van de expertise van onze leden.” Vooral nu, in tijden van corona, is het volgens de voorzitter belangrijk om goed met elkaar in contact te blijven. “Zo vinden we het belangrijk dat de protocollen op orde zijn wanneer een bewoner of medewerker besmet is met COVID-19. Ook de werkdruk van medewerkers is een punt van aandacht. We vergaderen nu online. Dat is minder handig, vooral omdat we nu de informele contacten en praatjes in de pauze missen, maar het is niet anders.”

Toekomstplannen
Wat zijn, nu en in de toekomst, belangrijke aandachtspunten voor de Raad van Toezicht? “We willen in de eerste plaats een goed team vormen”, geeft Tineke Keuzenkamp aan. “Nu er zo’n grote ledenwisseling is geweest, besteden we hier extra aandacht aan. Ook zullen we, als het weer kan, als totale Raad van Toezicht een soort kennismakingsronde door De Vijverhof organiseren. Zo kunnen de bestaande en nieuwe leden in gesprek gaan met bewoners en medewerkers, om te weten wat er in de organisatie speelt en waar De Vijverhof voor staat. Verder kijken we naar de kosten van de zorg: hoe kunnen we die beheersbaar houden en hoe houden we De Vijverhof financieel gezond? Ten slotte willen we graag aandacht besteden aan de christelijke identiteit van De Vijverhof. Voor veel leden is die identiteit belangrijk en het is belangrijk hoe je die borgt. We merken dat er veel behoefte is aan zingeving. Wij onderzoeken hoe we daar handen en voeten aan kunnen geven.”