11 februari 2022

Morgen gebeurt het en nu concreet verder

Het doordenken naar toekomstbestendige ouderenzorg in Capelle- en Krimpen aan den IJssel gaat verder. In 2021 is gestart onder de noemer ‘Praten over morgen’. Dit heeft geresulteerd in een breed maatschappelijk debat ‘Morgen gebeurt het’ op 22 september met de inwoners en alle betrokken stakeholders. Gevolgd door een waardevolle bijeenkomst met de gezamenlijk betrokken partijen in januari 2022, waarin de verdere invulling, planning, coördinatie en randvoorwaarden concreet zijn benoemd.

De betrokken partijen hebben op 22 september 2021 afgesproken gezamenlijk een routekaart te ontwikkelen op de onderwerpen wonen, zorg en welzijn. De routekaart moet worden geconcretiseerd en moet leiden tot passende combinaties van wonen, zorg en welzijn geworteld in de lokale gemeenschappen van Capelle- en Krimpen aan den IJssel.

Morgen gebeurt het en nu concreet verder

Op 17 januari 2022 hebben de partijen aan de hand van drie themalijnen het gesprek vervolgd. Allereerst ‘Het organiseren van complexe zorg in de gemeenschap’, waarbij de ambitie is dat partijen domein-overstijgend samenwerken om complexe zorg in de wijk en de gemeenschap te kunnen organiseren. Het tweede thema betrof de sociale verbindingen in de wijk, waarbij het doel is dat de buurt en buurtbewoners naar elkaar omkijken. De derde themalijn was het langer thuis wonen. De ambitie is de juiste zorg op de juiste plek door de juiste professional. Het gaat hier voornamelijk om het vinden van de juiste woonvorm, met als doel regie en comfort thuis, zo lokaal mogelijk georganiseerd.

En nu?
De ambitie is de routekaart in het tweede kwartaal van 2022 definitief te maken. De routekaart vraagt een langdurige meerjarige inzet. De routekaart is een lokaal initiatief en wordt aan de lokale tafels vastgesteld, uitgevoerd en gemonitord. De wethouders van Capelle- en Krimpen aan den IJssel hebben zich opgeworpen als regisseur.

De routekaart is onderdeel van de samenwerkingsagenda Rotterdam, Capelle en Krimpen en staat daarmee in directe verbinding met de bestuurlijke coalitie ouderen in de regio Rotterdam, Capelle en Krimpen (SVKO) .