Coronavirus – Hoe gaat De Vijverhof hiermee om?

Het landelijke advies is kwetsbare mensen te beschermen. Wij als De Vijverhof nemen dit serieus en willen u dan ook graag op de hoogte stellen van de maatregelen die wij hierin nemen om onze cliënten te beschermen.

Voor meer informatie verwijzen we u naar
de actuele nieuwspagina.

WZD

Onvrijwillige zorg

Een nieuw decennium, een nieuw jaar een nieuwe wet. De Wet zorg en dwang is op 1 januari 2020 ingegaan. Het doel van de nieuwe wet is onvrijwillige zorg bij mensen met dementie of een verstandelijke beperking zo veel mogelijk voorkomen. Binnen De Vijverhof zijn we al heel bewust met de voorbereiding bezig.

Vrij waar het kan. Zorg waar het moet en altijd persoonsgericht.

Onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang.

In de Wet zorg en dwang zijn de rechten van de cliënten die met onvrijwillige zorg te maken krijgen beter beschermd. Cliënten en/of vertegenwoordigers kunnen, op het moment dat zij onvrede hierover ervaren, contact opnemen met een cliëntenvertrouwenspersoon WZD. De cliëntenvertrouwenspersoon is er voor u, voor u als familielid en zowel de vertegenwoordiger. U heeft recht op ondersteuning bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg.