16 oktober 2023

De techniek achter het nieuwe beleid

Om bewoners met dementie op een verantwoorde manier meer vrijheid te kunnen geven, waren er flink wat technische aanpassingen nodig. Henk van der Velden, teamleider techniek en onderhoud bij De Vijverhof, was er vanaf het begin bij betrokken.

“Ongeveer een jaar geleden hebben we onze wensen rondom de leefcirkels in kaart gebracht”, geeft Henk aan. “Die wensen hebben we vervolgens voorgelegd aan verschillende gespecialiseerde partijen met ervaring in deze zorgtechnologie. Twee van deze organisaties sloten aan bij onze wensen en brachten een offerte uit. Vervolgens hebben we alle details samen uitgewerkt: hoe gaan de leefcirkels eruitzien? En hoe willen we signaleren dat een bewoner buiten een bepaalde leefcirkel komt? Het was best een puzzel om dit allemaal technisch voor elkaar te krijgen, maar het is gelukt!”

Zendertjes en bakens
Zo zijn er in en rondom de hele Vijverhof zogeheten bakens geplaatst. “Deze vangen signalen op van de zendertjes die de bewoners met dementie bij zich dragen”, legt Henk uit. “Ook kabellussen in het straatwerk net buiten De Vijverhof vangen de signalen op. Het hele gebied is technisch afgedekt. Gaat een bewoner met een zendertje een grens van zijn of haar leefcirkel over? Dan krijgt de zorg direct een melding, zodat ze de bewoner kunnen terughalen. Het zit allemaal heel ingenieus in elkaar. Ook de techniek van de liften is aangepast, zodat bewoners met een zendertje niet zomaar overal kunnen uitstappen. Het kostte flink wat tijd en werk, maar het resultaat is ernaar!”