25 oktober 2023

De protestants-christelijke origine van De Vijverhof

Van oorsprong heeft De Vijverhof een protestants-christelijke basis. Wat zijn de originele waarden waarop onze zorg- en dienstverlening is gebaseerd? En hoe geven we hier anno 2023 invulling aan? Bestuurder Wouter Groot legt het uit.

“Ik vind het heel waardevol om stil te staan bij de achterliggende waarden en uitgangspunten van De Vijverhof, en het gevoel dat hierbij een rol speelt”, geeft Wouter Groot aan. “Van oorsprong kent De Vijverhof waarden als liefdevolle zorg en respect. Uiteraard vinden we deze nog steeds belangrijk, want ze zijn tijdloos. Deze waarden gelden voor iedereen en we geven hier op een eigentijdse manier invulling aan. Nu en in de toekomst. Aan deze waarden tornen we dus niet.”

Begrip voor ieders waarden
Dan zijn er nog de religieuze waarden. “Religieus gevoel heeft iedereen; we zijn er allemaal in meer of mindere mate bewust mee bezig”, geeft Wouter Groot aan. “Dit gevoel gaat over de herkomst van het individu, hoe we ons verhouden tot de ander en over zingeving. Zeer actuele vraagstukken, die ons allemaal – mede door COVID – meer bezighouden dan ooit. De religieuze waarden zijn niet minder belangrijk geworden, maar we gaan hier nu wel anders mee om dan vroeger. Zo is iedereen welkom bij De Vijverhof, ook mensen met een ander geloof of een niet-gelovige achtergrond. Ik zou graag zien dat dit begrip voor de religieuze waarden van iedereen ¬– zowel bewoner, bezoeker als medewerker – meer tot uiting komt binnen De Vijverhof. Of je nu protestants, katholiek, islamiet of atheïst bent: we hebben respect voor jouw waarden. Dit past ook in mijn filosofie dat De Vijverhof een leefhuis is, geen verpleeghuis of gewone huurwoning. Met zijn allen vormen we een gemeenschap en we staan open voor alle mensen. Met andere woorden: we zijn inclusief en zoeken de verbinding met iedereen. Op deze manier zorgen we voor levensgeluk voor de bewoners, huurders en bezoekers.”

In gesprek over waarden en het geloof
“Het zou goed zijn als we allemaal nadenken over wat onze waarden en ons geloof voor ons betekenen”, vervolgt Wouter Groot. “Dit geldt zowel voor bewoners als medewerkers. Hoe geef je die waarden en je geloof vorm? Hoe maak je ze zichtbaar, in de omgang met anderen? En hoe belangrijk zijn ze voor jou? Ga hierover eens in gesprek met andere bewoners of collega’s. In dit kader zou ik deze waarden ook onderdeel willen maken van het intakegesprek met nieuwe cliënten en het kennismakingsgesprek met nieuwe collega’s. We gaan het bij het intakegesprek dan niet alleen hebben over de zorg, maar ook over iemands geloof en wat dit betekent voor diegene. Zodat we hier binnen De Vijverhof rekening mee kunnen houden en invulling aan kunnen geven. Als onderdeel van onze ondersteuning, zorg en aandacht.”

Prettig werken
Op dit moment geven we hier op sommige fronten al vorm en inhoud aan. Zoals bij de weeksluiting, die we ook verzorgen voor rooms-katholieke bewoners. Wouter Groot: “We willen dit graag breder trekken, in de zorg, de ondersteuning en ontmoeting. Zodat bewoners hier met nog meer plezier hun leven kunnen doorbrengen, in verbinding met anderen. Ook voor medewerkers wil ik meer ruimte maken voor het gesprek over waarden en het geloof. En vooral het gesprek over hoe we ons verhouden tot de ander. Stel dat je vanuit je geloof moeite hebt met euthanasie, dan moet je dit kunnen aangeven, zodat we hier rekening mee kunnen houden. Maak het bespreekbaar bij je leidinggevende en binnen je team. Ook dat heeft te maken met respect, de waarde die we zo belangrijk vinden. Dat gaat ook uit van een andere waarde; wat kan, wat jij kan en wat bij je past. We willen ervoor zorgen dat je je hier comfortabel voelt en op allerlei vlakken prettig kunt werken en leven. In een veilige omgeving, met respect voor jouw zienswijze. Om hieraan invulling en uiting te kunnen geven, moet je daarover met elkaar in gesprek zijn.”

Aandacht voor welzijn in wonen en werk
Wouter Groot ziet hierin ook een grotere rol voor de geestelijke verzorging. “Onze geestelijk verzorger, Peter Versloot, is er nu voor de bewoners, maar waarom niet voor de medewerkers? Ik heb dit met hem en met het College van Diakenen in Capelle besproken. Misschien kunnen we een voorganger of geestelijk verzorger van onze kerken of een coach inzetten. Iemand die wat meer aandacht besteedt aan de – al dan niet religieuze – waarden van onze medewerkers en wat deze voor ze betekenen. Hier zijn we nu over aan het nadenken. Want we willen graag meer ruimte bieden voor wat bewoners én medewerkers beweegt en belangrijk vinden. Dat woont en werkt een stuk prettiger!”