5 maart 2021

De Gouden Keurmerken van Prezo worden met een jaar gecontinueerd!

Sinds begin 2020 mag De Vijverhof het Gouden Keurmerk van Prezo hanteren. Het Prezo keurmerk bestaat uit een driejarige cyclus en kent in totaal drie audit momenten: de initiële audit, de tussentijdse audit en de eind audit.

In februari kreeg De Vijverhof de tussentijdse audit van Prezo. Wij werden op de volgende drie onderdelen getoetst: persoonsgerichte zorg, communicatie & informatie en cliëntveiligheid. Ook werd er gekeken naar de verbeterpunten die nog openstonden vanuit de initiële audit.

Gouden Keurmerk

De audit bestond uit één dag waarin zowel onze thuiszorg als onze intramurale zorg is beoordeeld. Vanwege corona heeft de audit op een aangepaste manier plaatsgevonden.

Binnen De Vijverhof is in het afgelopen jaar veel in gang gezet op het gebied van Kwaliteit van Zorg en Welzijn. Dit is in diverse stukken en plannen voorgelegd aan de auditor en ook middels een presentatie toegelicht. Hierna hebben diverse gesprekken plaats gevonden en heeft de auditor onder andere meegekeken in de thuiszorg.

De uitslag van de audit was zeer positief. Ondanks dat corona zijn intrede heeft gedaan en De Vijverhof hier dagelijks mee te maken heeft, is onze weg naar ‘professionalisering’ doorgezet. Iets waar wij ontzettend trots op zijn! Uiteraard kwam ook een aantal verbeterpunten naar boven, maar de hoofdmoot van alle gesprekken was dat De Vijverhof in beweging is richting nog professionelere en meer persoonsgerichte zorg. Ook onze cliënten hebben wederom laten weten positief te zijn over de zorg die zij ontvangen van De Vijverhof. We zijn dan ook blij en bijzonder trots met dit resultaat!